EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, răspunde senatorului PNL Botoşani, Costel Şoptică

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a răspuns senatorului PNL Botoşani Costel Şoptică, pe tema procedurilor de infringement declanşate de către Comisia Europeană împotriva României.

„Procedura de «infringement» este declanşată de către Comisia Europeană împotriva statelor care nu îşi respectă obligaţiile comunitare. Declanşarea acesteia poate fi decisă în trei cazuri: Omiterea notificării actelor normative naţionale care transpun şi implementează directivele, statele membre având obligaţia de a notifica legislaţia de transpunere şi pe cea care asigură implementarea; Neconformarea legislaţiei naţionale la cerinţele normelor comunitare, deoarece legislaţia internă trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele Uniunii; Aplicarea necorespunzătoare a actelor normative comunitare, având în vedere că statele membre au obligaţia de a asigura aplicarea dispoziţiilor comunitare. Procedura de infringement implică mai multe etape, de la sesizarea nerespectării directivelor UE, ajungerea în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) şi până la impunerea unei amenzi (sumă forfetară ori penalitate cu titlu cominatoriu) către statul membru” - a apreciat preşedintele PNL Botoşani, în interpelarea adresată şefului diplomaţiei române.


În răspunsul trimis parlamentarului liberal, ministrul de Externe a precizat că, în prezent sunt în curs 56 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (proceduri de infringement) declanşate de Comisia Europeană împotriva României. Una dintre acestea este în fază contencioasă, iar celelalte 55 sunt  în fază precontencioasă.

„Din punct de vedere al obiectului, cele 56 de acţiuni se împart astfel: 33 de acţiuni privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE;. 23 de acţiuni privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE. Menţionăm că, de la data aderării României la Uniunea Europeană şi până în prezent, statului român nu i-au fost aplicate, de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în cadrul procedurilor de infringement, sancţiuni pecuniare” - a subliniat ministrul Teodor Meleşcanu, în documentul remis senatorului Costel Şoptică.

24-Jan-2018 07:42