EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Săptămâna Europeană VET

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani și Casa Corpului Didactic Botoşani au organizat Seminarul Judeţean Săptămâna Europeană VET, în cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 2017 (European Vocational Skills Week 2017). Activitatea s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic Botoşani.

Cu această ocazie, beneficiarii proiectelor din domeniul VET (din perioada 1999-2017) au participat și au prezentat rezultatele proiectelor, realizând diseminarea și valorizarea acestora: testimoniale ale elevilor și cadrelor didactice, ambasadori ai proiectelor, expuneri, prezentări ppt etc. Proiectele în domeniul formării profesionale VET din cadrul Programului Erasmus+ îi ajută pe tineri să își deschidă orizonturile, să își dezvolte competențele sociale, profesionale și transversale, să devină cetăţeni responsabili și cu șanse de angajare pe piaţa locală și europeană a muncii.

Un aspect important este creșterea absorbţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor şi adaptarea cu ușurinţă la cerinţele acesteia. Acest lucru își doresc și reprezentanţii Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu“ Flămânzi, prin derularea celor trei proiecte Erasmus+, VET: „Stagii de practică în spaţiul european – oportunitate de dezvoltare socio-profesională și personală“, Viitori horticultori instruiţi în spaţiul european“ și „Future entrepreneurs for agriculture trained in Europe“.

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă“ Șendriceni a prezentat, de asemenea, rezultatele obţinute în cadrul proiectelor Leonardo da Vinci: elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii, cadre didactice specializate în relaţiile comunitare și cu agenţii economici. Totul a debutat în 1992, prin înfrăţirea dintre Liceul Agricol Şendriceni şi Liceul Agricol Lavaur din Franţa. În cadrul acestui proiect, un număr de 15 absolvenţi au efectuat un stagiu de trei luni în Franţa. A urmat un schimb de experienţă între colective de cadre didactice de la Liceul Agricol Şendriceni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Liceul „F. Renaudeau” din Cholet, Franţa, în 1994, în cadrul căruia au participat la schimburi între cele două şcoli un număr de 10 profesori şi 20 elevi.  Au fost efectuate alte schimburi de elevi și cadre didactice, în 1999 și în 2000. Primul proiect din cadrul Programului Leonardo da Vinci, „Ucenicia, o şansă de integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă europene”, s-a derulat în Italia, iar ultimul proiect, „Elevul și tranziția de la școală la locul de muncă”, în Franţa. Aceste proiecte au permis elevilor accesul la tehnologii moderne, dezvoltarea  abilităţilor  şi competenţelor specifice calificării acestora, dezvoltarea capacităţii de a lucra independent, dezvoltarea spiritului  de observaţie şi  a competenţelor lingvistice.

Reprezentanţii Colegiului Economic „Octav Onicescu” Botoșani, ai Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani, ai Inspectoratului Școlar Judeţean Botoșani au prezentat, de asemenea, proiecte de formare profesională (de mobilitate și de parteneriat) din cadrul Programului Leonardo da Vinci, al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii sau al Programului Erasmus+.


Un exemplu de bună practică din cadrul unui proiect Erasmus+, acţiunea cheie 1, mobilităţi, Educaţie școlară, este Proiectul – concurs „Viitorul antreprenor”, derulat de  Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoșani, al cărui scop este dezvoltarea competențelor antreprenoriale la adolescenţi prin punerea într-un plan de afaceri a ideii lor de afacere și prin evaluarea acestora de către antreprenori locali de succes, organizat ca urmare a participării a trei cadre didactice la cursul „Teaching leadership and entrepreneurship at school”, în Bologna, Italia, în perioada 13-19 noiembrie 2016, în cadrul proiectului Erasmus+ „European Educational Techniques for a European High Level Youth Integration”.

Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de programe educaționale de succes la nivelul Uniunii Europene;  în același timp, sărbătorim  20 de ani  de când aceste programe se derulează și în România, precum și 10 ani de când suntem membri ai UE. În acest context, în perioada 20-24 noiembrie 2017, are loc „Săptămâna Europeană VET” (European Vocational Skills Week 2017), un eveniment organizat la nivel european, de către Comisia Europeană, Agențiile naționale Erasmus+ și statele participante la program.

Informaţii suplimentare se pot obţine AICI!

27-Nov-2017 08:16