EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Primarul comunei Dângeni a pierdut un proces cu un fost angajat

În urmă cu numai două zile, Curtea de Apel Suceava a pronunţat o hotărâre prin care Cătălin Rotundu, primarul comunei Dângeni, este obligat să îl reangajeze pe Cezar Dumitru Turtă, fost funcţionar public în cadrul Primăriei. Anul trecut, prin Dispoziţiile primarului nr. 256/13.10.2016 şi nr. 305/28.11.2016, funcţionarului public i-au încetat raporturile cu Unitatea Adminstrativ-Teritorială (UAT) Dângeni, adică cu Primăria Dângeni.

Nemulţumit de cele două dispoziţiile date de primarul Rotundu, Cezar Dumitru Turtă, reprezentat de avocatul Marinela Popa, s-a adresat Tribunalului Botoşani – secţia Contencios administrativ şi fiscal, formulând o plângere având ca obiect un litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

Prin Hotarârea nr. 928/13.06.2017, Tribunalul Botoşani a admis în parte cererea formulată de reclamant. “Admite în parte, acţiunea formulată de reclamantul Turtă Cezar în contradictoriu cu pârâtul U.A.T. Dîngeni prin Primarul Comunei Dângeni, judeţul Botoşani. Anulează Dispoziţiile nr. 256/13.10.2016 şi nr. 305/28.11.2016 emise de pârât. Dispune reintegrarea reclamantului pe una din funcţiile publice de execuţie în cadrul U.A.T. Dângeni – Compartimentul Registru Agricol. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unei despăgubiri echivalentă cu drepturile salariale, corespunzătoare funcţiei publice – studii superioare, pe care se va face reîncadrarea, pentru perioada cuprinsă între 28.11.2016 şi data reîncadrării sale în muncă, despăgubire indexată, majorată şi recalculată cu drepturile de care ar fi beneficiat acesta dacă nu ar fi fost eliberat din funcţie. Respinge excepţia de nelegalitate a H.C.L. Dîngeni nr. 34/30.09.2016. În temeiul art. 453 Cod procedură civilă obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată acordate proporţional cu valoarea pretenţiilor admise. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Botoşani”.


Nemulţumit de decizia Tribunalului, Cătălin Rotundu a făcut recurs la Curtea de Apel Suceva, dar şi acesta a fost respins. Şi de această dată, prin senţinţă DEFINITIVĂ, primarul comunei Dângeni este obligat să îi plătească lui Cezar Dumitru Turtă 1.000 de lei, cheltuieli de judecată.

02-Dec-2017 09:38