EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Lansare de proiect nou la Primăria Botoșani

Astăzi, 28 septembrie 2018, ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Botoșani va avea loc conferința de deschidere a proiectului “DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității”, implementat de Municipiul Botoșani în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui Sistem de Management al Calității și Performanței unitar și eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 și pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul Botoșani, în scopul consolidării unui management performant și optimizării proceselor orientate către beneficiari.


Valoarea proiectului este de 414,468.11 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 349.239,24 lei, iar perioada de implementare este de 16 luni.

28-Sep-2018 10:15