EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Astăzi. Ședință extraordinară a Consiliului Local Botoşani

Astăzi, începând cu ora 10.00, consilierii locali din municipiul Botoşani au fost convocați într-o ședință de îndată. Ei vor discuta pe marginea a două proiecte.

Este vorba despre aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă - PAED ­ al municipiului Botoşani pentru perioada 2012-2020, precum și aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către intreprinderile care activează pc raza administrativ -teritorială a municipiului Botoşani.


Conform notei de fundamentare, “planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) pentru perioada 2012-2020 înglobează o serie de măsuri pe termen scurt si mediu care vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, utilizarea raţională a energiei în locuinţe si clădiri din sectorul terţiar, sustenabilitatea sistemului de transport urban, modernizarea sistemului de iluminat public, producerea unei părţi importante a energiei necesare pe plan local din surse regenerabile. Strategia energetică a municipiului Botoşani constituie un prim pas în implementarea planului de acţiuni menit să respecte Politica Energetică a UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului global de energie primara cu cel puţin 20% pana în anul 2020, precum si de eficientizare a consumurilor de energie. promovând în acelaşi timp energia verde din surse regenerabile şi a biocarburantilor existente la nivelul municipiului”.

06-Sep-2017 08:40