EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Absolvenții programelor de formare profesională organizate de INA vor primi certificate digitale de absolvire

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a semnat ordinul pentru eliberarea și gestionarea certificatelor digitale de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație (INA).

Institutul Național de Administrație (INA), aflat în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, implementează proiectul-pilot Oferta Programelor de Perfecționare Profesională online (PPP online), accesibile gratuit pentru personalul din administrația publică centrală și locală.

Toate programele de formare profesională organizate de INA se finalizează prin certificate digitale de absolvire, în condițiile legii. Certificatele sunt eliberate doar participanților care au obținut minimum nota finală 7 la evaluare și sunt însoțite de o anexă, în format digital, denumită "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competențele profesionale dobândite. Atât certificatul, cât și suplimentul descriptiv al acestuia sunt semnate cu semnătura electronică extinsă.

Certificatele digitale de absolvire vor fi generate automat din platforma de training INA, pe baza notelor finale din catalogul privind evaluarea competențelor profesionale asumate de formatorul care a susținut modulul/programul și vor avea un cod de tip QR (Quick Response code) distinct, care asigură securizarea acestora și care, prin scanare, va permite vizualizarea emitentului și verificarea conținutului.

Certificatul digital, semnat electronic, se atașează fișierelor private din spațiul de stocare asociat fiecărui absolvent pe platforma de training INA, de unde poate fi descărcat direct de absolvenți sau poate fi trimis pe e-mail-ul acestora, cu solicitarea confirmării de primire.

Această modalitate de digitalizare și semnare electronică a certificatelor de absolvire are următoarele avantaje:

  • se reduc costurile prin eliminarea totală a cheltuielilor legate de manipularea certificatelor pe hârtie (imprimare, trimitere, procesare, arhivare);

  • se asigură integritatea certificatelor, deoarece orice modificare a documentului semnat electronic, conduce automat la anularea semnăturii;

  • un certificat semnat electronic se supune clauzei juridice de nonrepudiere, adică semnatarul nu poate susține că nu a semnat acel document;

  • se asigură confidențialitatea certificatelor, existând garanția că nu au fost vizualizate sau alterate de persoane neautorizate.

24-Sep-2020 08:27