EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

CNI poate interveni în sprijinul autorităților locale afectate de inundații

În contextul actual în care mai multe zone din țară sunt afectate de inundații, viituri sau alunecări de teren, Compania Națională de Investiții, instituție din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, vine în spijinul autorităților locale în vederea remedierii efectelor produse de aceste fenomene.

Prin subprogramul lucrări în primă urgență, CNI poate finanța în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de inundații, alunecări de teren, prăbușiri de teren lucrări privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrări de reconstrucție a imobilelor afectate de inundații, proiectare și execuția lucrărilor care constau în consolidarea sau repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale  etc.

Autoritățile locale pot depune solicitări după modelul prezent pe site-ul CNI, www.cni.ro, secțiunea Proiecte/Documente Utile însoțite de următoarele documente:

  • Solicitarea  beneficiarului pentru realizarea investiției în cadrul subprogramului care să sublinieze necesitatea și oportunitatea invesțitiei;
  • Fotografii ale amplasamentului;
  • Persoană de contact (nume, prenume, funcție, nr.tel);
  • Extrasul de carte funciară actualizat;
  • Procesul verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, cf. ”Ordin nr.1422/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă”;

Reamintim ca CNI s-a implicat și în cazul alunecării masive de teren de la Azuga de la începutul lunii aprilie și la doar două luni de la vizita reprezentanților CNI la locul producerii alunecării de teren care a condus la evacuarea a 125 de persoane, au fost contractate lucrările de regularizare a albiei râului.

20-Jun-2020 10:14