EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Bilanțul jandarmilor botoșăneni

Anul trecut, au fost executate 421 de acţiuni, la care s-a folosit un număr de 1.058  jandarmi, înregistrând o creştere de 46 % faţă de numărul de misiuni executate în anul 2017.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Pentru educarea populaţiei şi, în special, a tinerilor în spiritul respectării legilor, prevenirii manifestărilor violente sau de altă natură antisocială, o atenţie deosebită a fost acordată organizării şi desfăşurării de activităţi preventiv-educative şi de antivictimizare a populaţiei pe linia prevenirii delicvenţei juvenile şi a violenţei în şcoli, criminalităţii stradale, consumului de droguri şi a violenţei în sport.

Anul 2018 a însemnat o schimbare a concepţiei de organizare şi desfăşurare a activităţilor de prevenire a faptelor antisociale, astfel că s-a optat pentru desfăşurarea unor campanii de prevenire a faptelor antisociale pe direcţiile de acţiune cu aplicabilitate în mediul şcolar, pe durata unei săptămâni, cu desfăşurarea zilnică de acţiuni de intervenţie preventivă la fiecare unitate de învăţământ din responsabilitatea unităţii, fiind organizate astfel trei campanii de prevenire a faptelor antisociale.

Au fost desfăşurate 335 activităţi preventive, fiind prezentate teme cu privire la prevenirea delicvenţei juvenile, violenţei în instituţiile de învăţământ, violenţei în familie, violenţei în sport, prevenirea consumului de droguri sau alte substanţe halucinogene şi a criminalităţii stradale.

Pentru realizarea acestor obiective s-a colaborat/cooperat cu Instituţia Prefectului-Judeţul Botoşani, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani, Inspectoratul de Poliție Județean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Județean Botoşani, precum și cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Botoşani.

În urma demersurilor întreprinse, începând cu finalul anului 2017, prin Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2018, a fost asigurat un sprijin financiar în cuantum de 3.700 lei pentru derularea activităţilor preventiv-educative şi de antivictimizare a populaţiei, astfel că, în luna noiembrie a.c., Consiliul Judeţean Botoşani a pus la dispoziţia unităţii un număr de 4.300 materiale informative, constând în pliante, afişe, semne de carte şi calendare de buzunar şi un banner în sistem roll-up, materiale care au susţinut în mod eficient derularea activităţilor preventive.

Pe timpul executării misiunilor specifice au fost constatate 164 de fapte penale, fiind întocmite 137 acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Din totalul faptelor de natură penală, 63 sunt la regimul substanţelor interzise, fapte penale care au fost constatate în urma unei cooperări eficiente cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani.

Pe timpul menţinerii ordinii publice în sistem integrat cu poliţia au fost constatate în comun 174 de infracţiuni și 1.317 contravenţii.


O direcţie de acţiune prioritară a constituit în anul 2018 prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul piscicol, personalul unităţii acţionând în colaborare cu Asociaţia Judeţeană a Pescarilor şi Vânătorilor Sportivi, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiei Club Sportiv Bucovina Fishing, pe linia reducerii la minim a fenomenului de braconaj piscicol, reuşindu-se ridicarea de pe luciul de apă a 3.650 metri de plase de pescuit monofilament şi deversarea în mediul natural a 52 kg. de peşte capturat ilegal.

În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea comerţului ilicit cu produse accizabile a fost ridicat şi predat către poliţie un număr de 1.791 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina şi 70 litri de alcool.

Au fost primite spre executare un număr de 818 mandate de aducere în 33 localităţi, fiind pus în aplicare cu prezentarea persoanei un număr de 414 mandate de aducere.

11-Jan-2019 09:45