EDITORIAL
Marketingul foamei


BANCUL ZILEI
Cum e tortul?

Admiterea în instituțiile militare de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală Management Resurse Umane (DGMRU), a aprobat Planul de școlarizare privind admiterea în instituțiile de învățământ superior militar la programele de studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021, pe locurile Ministerului Apărării Naționale, AICI.

Admiterea în învățământul militar, spre deosebire de învățământul civil, este un proces secvențial care începe cu mult înaintea desfășurării testului de evaluare a cunoștințelor și înseamnă parcurgerea mai multor etape - înscrierea candidaților, recrutarea, evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și examinarea medicală a candidaților. În acest an, din cauza măsurilor cu caracter de urgență luate în domeniul educației militare generată de pandemia COVID-19, metodologia de admitere în instituțiile militare de învățământ a fost modificată și adaptată în ceea ce privește recrutarea și selecția candidaților ce optează pentru cariera militară și este disponibilă AICI.


La fel ca în aproape toate instituțiile civile de învățământ superior, admiterea în instituțiile de învățământ superior militar se face pe baza mediei de la bacalaureat, cu excepția Institutului Medico-Militar, care nu face obiectul admiterii prin repartiţie și ale cărui locuri se vor ocupa conform regulamentelor acestor instituții. DETALII AICI!

20-Jun-2020 09:48